Thư mời chào giá cung cấp vật tư sắt thép các loại, Phiên chào giá ngày 22/02/2022

8:00 sáng | 15/02/2022

244 TB-GTCB ngày 14.02.2022 Thư chào giá cung cấp sắt thép các loại