Thư mời chào giá cung cấp Vật tư phục vụ sửa chữa tại Khu liên hợp gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 28/12/2023

3:00 chiều | 21/12/2023

1851-thư-mời-chào-giá_0001