Thư mời chào giá cung cấp Vật tư phục vụ sửa chữa tại Khu liên Hợp Gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 28/02/2024

2:00 chiều | 22/02/2024

274-Thư-mời-chào-giá-cung-cấp-vật-tư-phục-vụ-sản-xuất_0001