Thư mời chào giá cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa tại Khu liên hợp gang thép Cao bằng, Phiên chào giá ngày 25/7/2023

10:00 sáng | 18/07/2023

1039