Thư mời chào giá cung cấp Vật tư phục vụ sửa chữa tại Khu liên hợp gang thép Cao bằng, Phiên chào giá ngày 25/5/2023

2:00 chiều | 18/05/2023

668-thư-mời-báo-giá