Thư mời chào giá cung cấp Vật tư phục vụ sửa chữa tại Khu liên hợp gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 24/02/2023

10:00 sáng | 17/02/2023

224-thư-mời-chào-giá-cung-cấp-vật-tư-phục-vụ-sửa-chữa_0001