Thư mời chào giá cung cấp Vật tư phục vụ sửa chữa tại Khu liên hợp gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 22/3/2024

2:00 chiều | 15/03/2024

thư mời 414-vật-tư-phục-vụ-sửa-chữa