Thư mời chào giá cung cấp Vật tư phục vụ sửa chữa tại Khu Liên hợp Gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 17/8/2022

9:00 sáng | 10/08/2022

1271-thư-mời-chào-giá-vật-tư-phục-vụ-sửa-chữa