Thư mời chào giá cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa tại Khu liên hợp gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 15/8/2023

9:00 sáng | 07/08/2023

1143