Thư mời chào giá cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa tại Khu liên hợp gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 15/3/2024

9:00 sáng | 08/03/2024

364-thư-mời-chào-giá