Thư mời chào giá cung cấp Vật tư phục vụ sửa chữa tại Khu liên hợp gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 17/8/2023

3:00 chiều | 10/08/2023

1163