Thư mời chào giá cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa tại Khu liên hợp gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 14/6/2024

9:00 sáng | 07/06/2024

981-thư-mời-chào-giá-vật-tư-phục-vụ-sửa chữa