Thư mời chào giá cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa tại Khu Liên hợp gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 12/12/2023

2:00 chiều | 05/12/2023

1728_Thư mời chào giá cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa tại Khu Liên hợp gang thép Cao Bằng