Thư mời chào giá cung cấp Vật tư phục vụ sửa chữa tại Khu liên hợp gang thép Cao bằng, Phiên chào giá ngày 12/10/2022

10:00 sáng | 05/10/2022

1544-thư-mời-báo-giá-vật -tư-phục-vụ-sửa-chữa