Thư mời chào giá cung cấp Vật tư phục vụ sửa chữa tại Khu liên hợp gang thép Cao bằng, Phiên chào giá ngày 12/10/2022

8:00 sáng | 05/10/2022

1545-thư-mời-báo-giá-vật-tư-phục-vụ-sửa-chữa