Thư mời chào giá cung cấp Vật tư phục vụ sửa chữa tại Khu liên Hợp gang thép Cao bằng, Phiên chào giá ngày 08/8/2023

9:00 sáng | 01/08/2023

1123