Thư mời chào giá cung cấp Vật tư phục vụ sửa chữa Quý I năm 2023 tại Khu liên hợp gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 24/02/2023

9:00 sáng | 17/02/2023

223-thư-mời-chào-giá-cung-cấp-vật-tư-phục-vụ -sửa-chữa-Quý I-2023_0001