Thư mời chào giá cung cấp Vật tư phục vụ sửa chữa, Phiên chào giá rút gọn ngày 25/2/2022

2:00 chiều | 17/02/2022

283_001-thư-mời-chào-giá-cung-cấp-vật-tư-phục-vụ-sửa-chữa