Thư mời chào giá cung cấp Vật tư phục vụ sửa chữa, Phiên chào giá rút gọn ngày 24/02/2022

9:00 sáng | 16/02/2022

271-thư-mời-chào-giá-cung-cấp-vật-tư-phục-vụ-sửa-chữa