Thư mời chào giá cung cấp Vật tư phục vụ sửa chữa máy xúc lật CLG836 số 4 tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 06/10/2023

2:00 chiều | 29/09/2023

1417