Thư mời chào giá cung cấp Vật tư phục vụ sản xuất tại Khu liên Hợp gang thép Cao Bằng, phiên chào giá ngày 28/3/2023

10:00 sáng | 22/03/2023

404-thư-mời-báo-giá-vật-tư-phục-vụ-sản-xuất