Thư mời chào giá cung cấp vật tư phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 26/12/2023

10:00 sáng | 19/12/2023

1839-thư-mời-chào-giá