Thư mời chào giá cung cấp Vật tư phục vụ sản xuất tại Khu liên Hợp Gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 21/3/2024

10:00 sáng | 13/03/2024

386-thư-mời-vật-tư-phục-vụ-sản-xuất_0001