Thư mời chào giá cung cấp vật tư phục vụ sản xuất tại Khu Liên hợp gang thép Cao bằng, Phiên chào giá ngày 15/6/2023

10:00 sáng | 09/06/2023

811-thư mời chào giá