Thư mời chào giá cung cấp vật tư phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp gang thép Cao bằng, Phiên chào giá ngày 12/8/2022

9:00 sáng | 05/08/2022

1251-thư-mời-chào-giá-cung-cấp-vật-tư-phục-vụ-sản-xuất