Thư mời chào giá cung cấp vật tư phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp gang thép Cao bằng, Phiên chào giá ngày 04/11/2022

10:00 sáng | 28/10/2022

1670-thư-mời-chào-giá-cung-cấp-vật-tư-phục-vụ-sản-xuất