Thư mời chào giá cung cấp Van các loại phục vụ sửa chữa, Phiên chào giá ngày 12/9/2022

9:00 sáng | 05/09/2022

1395-thu-mời-chào-giá-cung-cấp-van-các-loại-phục-vụ-sửa-chữa