Thư mời chào giá cung cấp Que hàn phục vụ sản xuất tại Khu liên Hợp gang thép Cao bằng, Phiên chào giá ngày 08/02/2023

9:00 sáng | 01/02/2023

121-thư-mời-báo-giá-cung-cấp-que-hàn-phục-vụ-sản-xuất