Thư mời chào giá cung cấp đơn hàng vật tư phục vụ sửa chữa, Phiên chào giá ngày 09/8/2022

9:00 sáng | 02/08/2022

1240-thư-mời-chào-giá-cung-cấp-vật-tư-phục-vụ-sửa-chữa