Thư mời chào giá cung cấp băng tải thành phẩm tại Khu Liên hợp gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 12/12/2023

10:00 sáng | 05/12/2023

1740_Thư mời chào giá cung cấp băng tải thành phẩm tại Khu Liên hợp gang thép Cao Bằng