Thư chào giá que hàn phục vụ sản xuất, phiên chào giá ngày 10/9/2021;

9:00 chiều | 03/09/2021