Posted in THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Thông báo thay đổi nhân sự

1. Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2017 –…

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019 Xem nội dung chi tiết tại đây…

Xem thêm...
Posted in THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>>  Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2019

Xem thêm...
Posted in THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

GIẤY MỜI HỌP: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV577 (Giấy mời họp và giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự)…

Xem thêm...
Posted in THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Thông báo: V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV 403  

Xem thêm...
Posted in THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

CÔNG BỐ THÔNG TIN: Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn.

Click vào đây để xem chi tiết ——-> CV204    

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Thư mời hợp tác đầu tư Khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa, Công suất 350.000 tấn QNK/năm.

Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng kính mời quý Công ty/ Đơn vị có đầy đủ tư cách…

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Báo cáo tài chính Quý III – 2018

Click vào đây để xem chi tiết ——-> Báo cáo tài chính Quý III 2018

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Phát động thi đua 90 ngày đêm phấn đấu hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2018

Căn cứ Hợp đồng phối hợp kinh doanh số 01/HĐKD ngày 31/12/2016 giữa Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng…

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Thư mời chào giá (Phun phủ kim loại, phục hồi kích thước tại 02 vị trí bạc trục quạt lọc bụi lần 1 PX Luyện thép)

Click vào đây để xem chi tiết ——-> Thư mời chào giá (Phun phủ kim loại….)

Xem thêm...