THÔNG BÁO: về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

5:02 chiều | 07/06/2021

CV 927 <— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết