Thông báo tổ chức chào hàng rộng rãi “Mua sắm Tinh quặng sắt phục vụ sản xuất Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, phiên chào giá ngày 26/4/2021”

9:15 sáng | 19/04/2021