Thông báo tổ chức chào hàng cạnh tranh “mua sắm dịch vụ logistics và xử lý sắt thép phế liệu”, phiên chào giá ngày 02/11/2023

10:19 sáng | 20/10/2023

2504 TB Chào hàng cạnh tranh xử lý phế liệu