Thông báo tổ chức chào giá rút gọn đơn hàng Tư vấn lập điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công khai thác mỏ lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa 2022, phiên chào giá ngày 06/9/2022

9:00 sáng | 29/08/2022

1358