Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi lô hàng: Thép phế, Thép phế thanh, Gang luyện thép (phiên chào giá ngày 20/10/2023)

1:30 chiều | 11/10/2023

CV1461 Thông báo chào giá