Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi lô hàng: Thép phế, Thép phế thanh, Gang luyện thép, phiên chào giá ngày 13/9/2023

1:31 chiều | 04/09/2023

1277 Thông báo chào giá