Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi lô hàng: Mua bán Thép phế, Gang luyện thép phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 17/9/2021

9:00 sáng | 10/09/2021