Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi lô hàng “mua bán Thép phế, Gang luyện thép phục vụ sản xuất tại Khu LHGT Cao Bằng”

9:32 sáng | 24/08/2021