Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi lô hàng: Mua bán Thép phế, Gang luyện thép, Gang vụn phục vụ sản xuất tại Khu LHGT Cao Bằng, phiên chào giá ngày 08/03/2023

9:02 sáng | 27/02/2023

TB272 Thông báo chào giá