Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi lô hàng: Mua bán Thép phế, Gang luyện thép, Gang titan, phiên chào giá ngày 13/01/2023

9:01 sáng | 06/01/2023

CV35 Thông báo chào giá