Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi đơn hàng: Silicon Mangan phục vụ sản xuất, phiên chào giá ngày 04/7/2024

9:00 sáng | 25/06/2024

TB1093 Thông báo chào giá GTCB