THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

6:03 chiều | 16/07/2018

1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty: Ông NGUYỄN VĂN VIÊN.

2. Giao nhiệm vụ phụ trách công tác tài chính kế toán Công ty: Ông ĐỖ NGỌC HẢI.

Click vào đây để xem chi tiết ——->TB Thay đổi nhân sự