Thông báo thay đổi nhân sự

11:47 sáng | 23/04/2019
1. Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2017 – 2022 – Đ/c Bùi Tiến Hải
2. Bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty – Đ/c Đào Vân Anh
3. Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị – Đ/c Đào Minh Sơn.
4. Miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty – Đ/c Đỗ Ngọc Hải.
Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CBTT TB thay đổi nhân sự