Thông báo số 753.TB.GTCB ngày 31 háng 5 năm 2023 về việc chào giá rút gọn cung cấp vật tư Sắt thép các loại

8:11 sáng | 31/05/2023

Thông báo số 753.TB.GTCB ngày 31 háng 5 năm 2023 về việc chào giá rút gọn cung cấp vật tư Sắt thép các loại