Thông báo số 532.TB.GTCB ngày 17 háng 4 năm 2023 về việc chào giá rút gọn cung cấp vật tư Sắt thép các loại

8:52 sáng | 17/04/2023

Thông báo số 532.TB.GTCB ngày 17 háng 4 năm 2023 về việc chào giá rút gọn cung cấp vật tư Sắt thép các loại