Thông báo số 421.TB-GTCB ngày 23 tháng 3 năm 2023 về việc thuê xe ô tô 7 chỗ tự lái tại Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

8:24 sáng | 23/03/2023

Thông báo số 421.TB-GTCB ngày 23 tháng 3 năm 2023 về việc thuê xe ô tô 7 chỗ tự lái tại Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng