Thông báo số 1731.TB-GTCB ngày 10.11.2022 về việc chào giá rút gọn cung cấp vật tư sắt thép các loại

8:00 sáng | 11/11/2022

Thông báo số 1731.TB-GTCB ngày 10.11.2022 về việc chào giá rút gọn cung cấp vật tư sắt thép các loại