Thông báo số 1609 ngày 14.10.2022 về việc chào giá cung cấp vật tư và nhân công sửa chữa máy xúc lật CLG 836 số 03

8:00 sáng | 14/10/2022

Thông báo số 1609 ngày 14.10.2022 về việc chào giá cung cấp vật tư và nhân công sửa chữa máy xúc lật CLG 836 số 03